Kantin ajatukset ovat hyvin suuressa määrin vaikuttaneet ja muodostaneet viitekehyksen kaikelle myöhemmälle filosofiselle keskustelulle ja analyysille? Hänen ajatuksensa aiheuttivat välittömästi kiistoja, jotka jatkuvat edelleen. Hänen ajatuksensa, että mieli itse osallistuu perustavalla tavalla sen sisältämään tietoon, joka on siksi ylitsekäymättömien rajoitusten alainen; että moraali perustuu ihmisten vapauteen, toiminnan itsenäisyyden ollessa rationaalisten moraalisääntöjen mukaan toimimista; ja että filosofiaan kuuluu oleellisesti itsekriittinen toiminta, ovat joka tapauksessa muokanneet koko filosofian alaa peruuttamattomasti?

Vastaus:

Kyllä.


Lisää vastaus