Kenen kynästä teksti on peräisin?

Vastaus:

Arthur viidennen


Lisää vastaus

Vastaaja: user140134279