Lisää lukuun 30 puolet luvusta sata?

Vastaus:

30+0,5*100=80


Lisää vastaus

Vastaaja: user949768722