Mikä on ammattiliiton?

Merkitykset

Vastaus:

Ammattiliitto (myös ammattijärjestö) on ammattiyhdistysliikkeen puitteissa toimiva järjestö,[1] joka pyrkii puolustamaan ja parantamaan työntekijöiden työehtoja.
Ammattiliiton muodostavat yleensä saman ammattialan (esimerkiksi sairaanhoitajat) tai toimialan (esimerkiksi lasitehtaan työntekijät) henkilöt tai saman koulutuksen (esimerkiksi insinöörit) saaneet henkilöt.[1] Ammattiliitto muodostuu työntekijöiden muodostamista ammattiosastoista tai -yhdistyksistä.
Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksia työnantajapuolen kanssa.
Historia
Ammattiliittojen asema Suomessa


Lisää vastaus

Vastaaja: user673033318