Mikä on objekti?

Merkitykset

Vastaus:

Ilmaisee tekemisen kohdetta. Se on myös lausekkeen pääsanan sijamuodot nominatiivi, partitiivi ja akkusatiivi.(Persoonapronomit)


Lisää vastaus

Vastaaja: user1001757680

Aiemmat vastaukset

Tekemisen kohde.

Kohde.

Liittyvät vastaukset

Onko nainen objekti?
Mitä tarkoittaa objekti?