Mikä on populaatioekologia?

Merkitykset

Vastaus:

Populaatioekologia on ekologian haara, joka tutkii lajien populaatioiden levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusalaan kuuluu lajien levinneisyyden ymmärtäminen, selittäminen ja ennustaminen. Populaatioekologisia tutkimuksia tehdään sekä luonnollisissa olosuhteissa että järjestyissä koetilanteissa. Luonnossa eliöitä voi tutkia niiden luonnollisissa elinympäristöissä. Erilaiset koejärjestelyt ovat kuitenkin joskua pakollisia, ja tällöin voidaan esimerkiksi tutkia, mitä tapahtuu, kun elinympäristöön tuodaan uusi laji, lisätään joitain resursseja tai poistetaan tai lisätään kilpailijoita tai saalistajia.


Lisää vastaus

Vastaaja: user2110667340

Liittyvät aiheet

populaatioekologia