Mikä on repro?

Merkitykset

Vastaus:

Repro = reproduction = uudelleenvalmistus, kopio


Lisää vastaus

Vastaaja: user1418653035