Mikä on viron hallitusmuoto?

Merkitykset

Vastaus:

Viro on parlamentaarinen tasavalta.


Lisää vastaus

Vastaaja: user1225561888

Aiemmat vastaukset

Hallitus muoto on eduskunnalisessa

jjl .vkbHÖsgrbJÖKRsbgjFslöjngarsäjlgnrsaojgnokgnarslkängrasokägndaskälgnafäslkgnFSkälgnadksälgnfSläkgndSälgkNsfölkvnfsKlävnsföklvnFSlFklväliäfnVDfilÄvnfkäldvnfJDLJävnfdÄldkvänäjfJsjfsOgnraagerbuåarugåongrenaåojWörojgövsfnljäöiovönifskonövfsäoinnvjeojnvifnsgnofsvoiänvasfnjoädfavnäjovfdanonäivadfnoäivfdaiodvfanivdfanojäfvsanojösfavboöjfvsaböjoafsvbäojafsväbjofsaväfasväbojsafvbäojsfavbojäasfvbioäasfvänoksVFnklägdslknvdsälisdgkneälenskgkesgesgseNGDSingeisglineSlniGESgpnSEglkesflkäEsniläesFseipnSefpinSfeoinäNKLSdflknäfseFESAuhiöÖOUHSEkb.jFRSbil.EsfINLFseINLhil.sILHhisdaffDvfsVlijDFVFSVJILFSGLKJfvsÖjofdVILJSFgJLIsafgHLIFSGLIJiljrgergersgsrglGIREJhjlrge.jblregjliregjlifvenlkfdvklnfvdojöojööknnkönlöfvdmlöfvdlnödfvml.dv.knknv,Gdansk.dfdvfdfvkm.lm.km.vfeäpkkvkdfÄogjdafLIgLHIGHILTDShgsliJtrwjlIHHILjgdFlihjetgliYhjlHYIJLSRYHIjteolrHstrilHjTWRhlojRWTLOhjyrWLOBWJrgbdjktbdleRYobjwryÖojwHoöjyrbjyWROLjbwrylobjyrwLojyrlHEIojetlHjbeyrlOjhYRÖOEJHOJÖEYRbjowyrÖohjwyfLIJHSYLRijblIryejeiBlryjbsryilJbilSRtjbwtrliJboöjtrwhjtrsoöJtHÖROtrwöOjhtrjoöhjoörtöojhjtroöhjtröojhjoörthjtröojhöotrjhjtröohjoötrhjtrjöohjoötrhojrtoöjhjöotsRhrjiltilrjhtröhojöojthröorthöojrhtojötrhhrtrthrhttrqhojörhtojörtwhhtrshuöoyrdohijoöhiheryo.hyitrhljtjhlitrlhjirthljihtrlijthrkt,rynni,rtrthrhttrhjoörthg

Ei mikään

Liittyvät vastaukset

Mikä on viron kansallissoitin ?
viron pääelin keinot?
Mikä on viron kasvillisuus vyöhyke?
MIKÄ on ruotsin hallitusmuoto?

Liittyvät kysymykset

Kuinka monta prosenttia viron luonnosta on lehtimetsää?
Minkä lainen on viron kasvillisuus?
viron kasvillisuus vyöhyke?
Mikä on Latvian hallitusmuoto ?
viron tyypillisiä?