Mikä on viron hallitusmuoto?

Merkitykset

Vastaus:

Viro on parlamentaarinen tasavalta.


Lisää vastaus

Vastaaja: user1225561888

Aiemmat vastaukset

Hallitus muoto on eduskunnalisessa

jjl .vkbHÖsgrbJÖKRsbgjFslöjngarsäjlgnrsaojgnokgnarslkängrasokägndaskälgnafäslkgnFSkälgnadksälgnfSläkgndSälgkNsfölkvnfsKlävnsföklvnFSlFklväliäfnVDfilÄvnfkäldvnfJDLJävnfdÄldkvänäjfJsjfsOgnraagerbuåarugåongrenaåojWörojgövsfnljäöiovönifskonövfsäoinnvjeojnvifnsgnofsvoiänvasfnjoädfavnäjovfdanonäivadfnoäivfdaiodvfanivdfanojäfvsanojösfavboöjfvsaböjoafsvbäojafsväbjofsaväfasväbojsafvbäojsfavbojäasfvbioäasfvänoksVFnklägdslknvdsälisdgkneälenskgkesgesgseNGDSingeisglineSlniGESgpnSEglkesflkäEsniläesFseipnSefpinSfeoinäNKLSdflknäfseFESAuhiöÖOUHSEkb.jFRSbil.EsfINLFseINLhil.sILHhisdaffDvfsVlijDFVFSVJILFSGLKJfvsÖjofdVILJSFgJLIsafgHLIFSGLIJiljrgergersgsrglGIREJhjlrge.jblregjliregjlifvenlkfdvklnfvdojöojööknnkönlöfvdmlöfvdlnödfvml.dv.knknv,Gdansk.dfdvfdfvkm.lm.km.vfeäpkkvkdfÄogjdafLIgLHIGHILTDShgsliJtrwjlIHHILjgdFlihjetgliYhjlHYIJLSRYHIjteolrHstrilHjTWRhlojRWTLOhjyrWLOBWJrgbdjktbdleRYobjwryÖojwHoöjyrbjyWROLjbwrylobjyrwLojyrlHEIojetlHjbeyrlOjhYRÖOEJHOJÖEYRbjowyrÖohjwyfLIJHSYLRijblIryejeiBlryjbsryilJbilSRtjbwtrliJboöjtrwhjtrsoöJtHÖROtrwöOjhtrjoöhjoörtöojhjtroöhjtröojhjoörthjtröojhöotrjhjtröohjoötrhjtrjöohjoötrhojrtoöjhjöotsRhrjiltilrjhtröhojöojthröorthöojrhtojötrhhrtrthrhttrqhojörhtojörtwhhtrshuöoyrdohijoöhiheryo.hyitrhljtjhlitrlhjirthljihtrlijthrkt,rynni,rtrthrhttrhjoörthg

Ei mikään

Liittyvät vastaukset

Mikä on viron kansallissoitin ?
viron pääelin keinot?
Mikä on viron kasvillisuus vyöhyke?
MIKÄ on ruotsin hallitusmuoto?

Liittyvät kysymykset

Minkä lainen on viron kasvillisuus?
viron kasvillisuus vyöhyke?
Mikä on Latvian hallitusmuoto ?
viron tyypillisiä?
viron peltopinta ala?