Miks suomi ottaa nee­kere­itä?

Suomi

Vastaus:

Suomella on liikaa ylimääräistä rahaa


Lisää vastaus

Vastaaja: user2068733264

Aiemmat vastaukset

Huono

RASISMI ON RIKOS !

JOSTA TUOMITAAN OIKEUDESSA : Sakkoihin tai ehdottomaan vankeuteen!

SUOMEN RIKOSLAKI KIELTÄÄ RASISMIN!!!

eli syrjinnän rodun perusteella tietyissä tilanteissa, ja tämä kielto perustuu Suomen perustuslaissa jokaiselle taattuun yhdenvertaisuuteen.

Rasismilla tarkoitetaan ihmisten rodun, etnisen taustan tai biologisten eroavaisuuksien perusteella tapahtuvaa syrjintää, eli ihmisten eriarvoista kohtelua. Suomessa rikoslaki kieltää syrjinnän rodun perusteella eri tilanteissa. Tämä kielto perustuu perustuslaissa turvattuun jokaisen oikeuteen tulla kohdelluksi samanarvoisina. Rikoslaissa esimerkiksi kielletään syrjintä, työsyrjintä, sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan rodun perusteella. Muissa tapauksissa syrjinnän kielto ei kuitenkaan koske yksityisten henkilöiden välisiä suhteita.