Miksi filosofian synty oli tärkeä tieteen kehityksen kannalta?

Vastaus:

En


Lisää vastaus

Vastaaja: user219304918