Miksi järvenpää on kolme ä?

Vastaus:

Ei se ole kolme ä vaan siinä nimessä on kolme ä:tä XD


Lisää vastaus

Vastaaja: user1788403204

Aiemmat vastaukset

Ei se ole kolme ä vaan siinä nimessä on kolme ä:tärnrnrnrnXD

Ei se ole kolme ä vaan siinä nimessä on kolme ä:tä