Miksi sosiaalidemokraatit kannattivat valtalakia?

Vastaus:

He uskoivat helpommin toteuttavansa kannattajiensa haluamat työaika- ja maanjakouudistukset.


Lisää vastaus

Vastaaja: user1911311326