Miksi syntyvyys on ollut laskussa Suomessa?

Suomi

Vastaus:

Syntyvyys on nousussa suomessa


Lisää vastaus

Vastaaja: user1553182320

Aiemmat vastaukset

Syntyvyyden laskuun on luultavasti useita syitä. Syntyvyyden laskemisen on arveltu liittymän esimerkiksi arvojen muutokseen. Lapsia ei välttämättä pidetä enää entiseen tapaan itsestäänselvyytenä, vaan lapsia hankitaan jos se sopii elämäntilanteeseen. Kuitenkin esimerkiksi työelämän epävarmuus ja kumppanin löytämisen vaikeus saattaa vaikuttaa päätökseen hankkia lapsia. Lapsia saadaan nykyisin keskimäärin vanhempana kuin aikaisemmin, ja riskinä on, että sopivan elämäntilanteen koittaessa ikä lapsensaannille ei ole enää ideaali.