Miksi syntyvyys on ollut laskussa suomessa?

Suomi

Vastaus:

koska synnyit


Lisää vastaus

Vastaaja: user1847244508

Aiemmat vastaukset

Ihmiset eivät asu enää kyläyhteisöissä,missä isovanhemmat ja naapurit auttoivat lastenhoidossa vanhempien tehdessä töitä.

Yhteiskunta vaatii äideiltä liikoja; naiset eivät sen takia koe olevansa kypsiä vanhemmuuteen.

Nuoret käyvät liian hitaasti ja laiskasti koulunsa, jonka takia pariutuvat liian vanhoina.

Kortsut on keksitty

đ

Z f fnmfnflnscnscnsglahmaaclsgkaxkafbaf FA dafa

Koska DragonSlayerin synty aiheutti vallankumouksen

Koska älykkyysosäärä on laskenut selvästi nykylapsilla

NO KATTELE VÄHÄN YMPÄRILLESI NAISET OVAT ERÄÄT NAISET JOKA VUOSI MAHA PYSTYS YHTEISÖÖN KUULUVAT JA PAHAT NAISET

Syntyvyys on nousussa suomessa

Syntyvyyden laskuun on luultavasti useita syitä. Syntyvyyden laskemisen on arveltu liittymän esimerkiksi arvojen muutokseen. Lapsia ei välttämättä pidetä enää entiseen tapaan itsestäänselvyytenä, vaan lapsia hankitaan jos se sopii elämäntilanteeseen. Kuitenkin esimerkiksi työelämän epävarmuus ja kumppanin löytämisen vaikeus saattaa vaikuttaa päätökseen hankkia lapsia. Lapsia saadaan nykyisin keskimäärin vanhempana kuin aikaisemmin, ja riskinä on, että sopivan elämäntilanteen koittaessa ikä lapsensaannille ei ole enää ideaali.