Minkalainen ihminen on sarkastinen?

Vastaus:

Silloin kun puhutaan tarkoitus perältään epävarmasta - ( ei tietoisesta varmuudesta ) - halveksunnasta, puhutaan tiedostamattomasta halveksunnasta. Ja silloin puhutaan tiedostetusta, kun annetaan selkeästi ymmärtää tahallinen halveksuminen. Jos kyseessä on huomaamaton sarkastisuus, ei sellaista ole olemassa vaan se tarkoittaa epäasiallista valhetelua, koska kyseinen valhetelija on sen tietoisesti tehnyt. Sarkastisuudella voidaan puhua siis ihmisestä joka tekee halveksuntaa niin ettei toinen ole varma sen varmuudesta tai tahallista halveksuntaa joka voidaan käsittää esimerkiksi vinoiluna
( tahallinen - (syyllä aiheutettu) - pilkka ).


Lisää vastaus

Vastaaja: user14191460

Aiemmat vastaukset

Silloin kun puhutaan tarkoitus perältään epävarmasta - ( ei tietoisesta varmuudesta ) -rnhalveksunnasta, puhutaan tiedostamattomasta halveksunnasta. Ja silloin puhutaan tiedostetusta, kun annetaan selkeästi ymmärtää tahallinen halveksuminen. Jos kyseessä on huomaamaton sarkastisuus, ei sellaista ole olemassa vaan se tarkoittaa epäasiallista valhetelua, koska kyseinen valhetelija on sen tietoisesti tehnyt. Sarkastisuudella voidaan puhua siis ihmisestä joka tekee halveksuntaa niin ettei toinen ole varma sen varmuudesta tai tahallista halveksuntaa joka voidaan käsittää esimerkiksi vinoiluna rn( tahallinen - (syyllä aiheutettu) - pilkka ).

Silloin kun puhutaan tarkoitus perältään epävarmasta - ( ei tietoisesta varmuudesta ) -
halveksunnasta, puhutaan tiedostamattomasta halveksunnasta. Ja silloin puhutaan tiedostetusta, kun annetaan selkeästi ymmärtää tahallinen halveksuminen. Jos kyseessä on huomaamaton sarkastisuus, ei sellaista ole olemassa vaan se tarkoittaa epäasiallista valhetelua, koska kyseinen valhetelija on sen tietoisesti tehnyt. Sakastisuudella voidaan puhua siis ihmisestä joka tekee halveksuntaa niin ettei toinen ole varma sen varmuudesta tai tahallista halveksuntaa joka voidaan käsittää esimerkiksi vinoiluna
( tahallinen - (syyllä aiheutettu) - pilkka ).

Superlyhyesti voidaan myöskin sanoa tiedostettu tai tiedostamaton halveksunta.

Vastakkainen osapuoli halveksii toista ihmistä ääneen niin, ettei halveksittava kohde ole varma halveksunnan paikkansa pitävyydestä.

Tai jos vastakkainen osapuoli näytee naamamerkkejä toiselle ihmiselle niin ettei vastaanottava osapuoli ole varma sen pilkallisuudesta.

Vastakkainen osapuoli halveksii toista ihmistä ääneen niin, ettei halveksittava kohde ole varma halveksunnan paikkansa pitävyydestä.

Mutta voidaan myös ajatella lyhyesti - Tiedostamaton halveksunta.

Tai jos vastakkainen osapuoli näytee naamamerkkejä toiselle ihmiselle niin ettei vastaanottava osapuoli ole varma sen pilkallisuudesta voidaan ajatella myös toisella tavalla - Tiedostettu halveksunta.

Vastakkainen osapuoli halveksii toista ihmistä ääneen niin, ettei halveksittava kohde ole varma halveksunnan paikkansa pitävyydestä.

Mutta voidaan myös ajatella lyhyesti - Tiedostamaton halveksunta.

Liittyvät kysymykset

minkalainen laiva oli titanissa ?
minkalainen ihminen on ylihuolehtiva?
minkalainen on islannin musiikki?