Mistä voin tilata helpoiten. huumeita?

Vastaus:

rikoslain 50 luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 50 luvun 1 §, sellaisena kuin se on laeissa 1304/1993 ja 654/2001, ja
lisätään 50 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1304/1993, uusi 2 momentti ja 50 luvun 4 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti sekä lukuun uusi 4 a ja 8 § seuraavasti:
50 luku
Huumausainerikoksista
1 §
Huumausainerikos
Joka laittomasti
1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä oopiumiunikkoa, kokapensasta tai hamppua käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena,
2) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta,
3) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai
4) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta,
on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
3 §
Huumausainerikoksen valmistelu
Yritys on rangaistava.
4 §
Huumausainerikoksen edistäminen
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava.
4 a §
Törkeä huumausainerikoksen edistäminen
Jos huumausainerikoksen edistämisessä rikoksentekijä toimii huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä ja
1) rikoksen kohteena oleva väline, tarvike tai aine on tarkoitettu erittäin vaarallisen huumausaineen tai suuren huumausainemäärän valmistukseen,


Lisää vastaus

Vastaaja: user330787630

Aiemmat vastaukset

HEI SUOMEN RIKOSLAKI KIELTÄÄ OSTOT JA MYYMISET JA KÄYTÖN JA VALMISTAMISEN TÄSSÄ ON KOPIO RIKOSLSIN 50 LUKU JOTA PITÄÄ EHDOTTOMASTI NOUDATTAA!

rikoslain 50 luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 50 luvun 1 §, sellaisena kuin se on laeissa 1304/1993 ja 654/2001, ja

lisätään 50 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1304/1993, uusi 2 momentti ja 50 luvun 4 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti sekä lukuun uusi 4 a ja 8 § seuraavasti:

50 LUKU
HUUMAUSAINERIKOKSISTA
1 §
Huumausainerikos
Joka laittomasti

1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä oopiumiunikkoa, kokapensasta tai hamppua käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena,

2) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta,

3) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai

4) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta,

on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

3 §
Huumausainerikoksen valmistelu
Yritys on rangaistava.

4 §
Huumausainerikoksen edistäminen
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava.

4 a §
Törkeä huumausainerikoksen edistäminen
Jos huumausainerikoksen edistämisessä rikoksentekijä toimii huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä ja

1) rikoksen kohteena oleva väline, tarvike tai aine on tarkoitettu erittäin vaarallisen huumausaineen tai suuren huumausainemäärän valmistukseen,