Mitä tarkoittaa media?

Merkitykset

Vastaus:

Media on monikkomuoto latinan sanasta medium (välissä oleva, välittäjä). Medialla tarkoitetaan nykyään julkisia tiedonvälittäjiä eli tiedotusvälineitä, joita ovat lehdistö, radio, televisio ja internet.


Lisää vastaus

Vastaaja: user1716161261