Mitä on omatunto?

miten omatunto toimii? 

Vastaus:

1. Omatunto on synnynnäinen mielen ominaisuus, niinkuin myös kyky oppia puhumaan, joka voidaan herättää ja muokata ympäristön ja kultuurin mukaan, mutta kaikissa olosuhteissa se pyrkii luomaan mielessä tasapainoa.
2. Se tunneperäinen pohja ja itseluottamus, joka muodostuu lapsuudessa, määrää sen miten omatunto tulee toimimaan
3. Kun omatunto on herätetty niin sitä ei voi koskaan sammuttaa niinkuin sitä koskaan ei olisi ollut.
4. Ihminen voi vaientaa omantunnon ”äänen”, jopa siinä määrin, että se näennäisesti kuolee, mutta kun tunneperäiset olosuhteet sallivat, niin se herää jälleen ja toimii siltä tasolta mihin se jäi.
5. Minkäänlaiset väittelyt tai perustelut eivät vaikuta omaantuntoon, sillä se on tunne- pohjainen toiminta, joka itsenäisyydessään vaikuttaa kuin sisäinen ihminen.
6. Se ei koskaan ota taka-askeleita, vaan pitäytyy sillä korkeimmalla moraalisella ja eettisellä tasolla jonka ihminen on hyväksynyt ja se kehittyy ihmisen moraalisen ja eettisen kehityksen mukana.
7. Omantunnon toiminta on kaksitahoinen: ulospäin suuntautuneena se tuo esille asioita tai tilanteita, jotka voivat olla ristiriidassa ympäristön kanssa.
8. Sisäänpäin suuntautuneena se muodostaa sisäisen tuomioistuimen, joka pohjautuu henkilön moraalikoodiin tai uskonnolliseen taustaan.
9. Omantunnon toiminnan tarkoituksena on pitää mielesi terveenä ja avata tajunnan syvemmät voimavarat. Se on mielen imuunisysteemi.


Lisää vastaus

Vastaaja: M:K. Nahkuri