Mitä tarkoittaa Jumalan vasen käsi?

Merkitykset, Uskonto

Vastaus:

[NOVUM_N: 2. Kor. 6:7. "Totuuden sana" korostaa tässä julistajan tehtävää, siis oikean opin, Jumalan oman sanan esille tuomista. Paavali julisti Jumalan sanaa Jumalalta saamansa voiman avulla. Tässä kysymys on "oikean käden" hyökkäysaseesta - sanan miekasta - ja "vasemman käden" puolustusaseesta, joka on uskon kilpi (Ef 6:13-17).


Lisää vastaus

Vastaaja: user844385167