Mitä tarkoittaa a la carte?

Merkitykset

Vastaus:

Äla carte


Lisää vastaus

Vastaaja: user35612477