Mitä tarkoittaa eskalaatio?

Merkitykset

Vastaus:

Laajentuminen esim.asteittainrn


Lisää vastaus

Vastaaja: user37431229

Liittyvät vastaukset

Mikä on eskalaatio?
Mitä on eskalaatio?
Mitä tarkoittaa de-eskalaatio?

Liittyvät kysymykset

Mikä on de-eskalaatio?