Mitä tarkoittaa indoktrinointi?

Merkitykset

Vastaus:

Indoktrinaatio eli iskostus, ujuttaminen tarkoittaa:
- (kasvatustieteessä) sellaista opetusta, jossa opiskelija asetetaan opetuksen kohteeksi ja johon annetut opetussisällöt vain siirretään. Opiskelija ei missään vaiheessa nouse tasolle, jossa hän voisi itsenäisesti arvioida opetussisältöjen pätevyyttä.
- (tiedotusopissa) indoktrinaatio tarkoittaa sanoman tuottaja pyrkii ujuttamaan viestintää niin, että viestinnän kohde ei tiedosta olevansa vaikutuksen kohteena. Mikäli viestinnän kohteelle paljastuu, että häneen on yritetty vaikuttaa, muuttuu indoktrinaatio hänen kannaltaan propagandaksi.


Lisää vastaus

Liittyvät aiheet

indoktrinointi