Mitä tarkoittaa kalliorakentamisessa käytetty sana lusta?

Merkitykset, Sanat

Vastaus:

Lusta on taso, jonka suunnassa kallio lohkeaa helpoimmin. Liuskeilla se on liuskeisuuden suuntainen, ja graniiteilla lustia on usien kaksi ta kolme usein suunnilleen kohtisuorassa toisiaan vastaan.


Lisää vastaus

Vastaaja: user502899963

Liittyvät aiheet

kalliorakentaminen