Mitä tarkoittaa nettikeskusteluissa, chateissa ja tekstiviesteissä käytettävät lyhenteet ROFL, IMO ja ASAP?

Merkitykset

Vastaus:

Lähinnä nettikeskusteluissa käytettyjä englannin lyhenteitä:
Rolling on the floor laughing - nauraa maha kippurassa
In my opinion - mielestäni
As soos an possible - mahdollisimman pian


Lisää vastaus

Vastaaja: user335974319