Mitä tarkoittaa referenssi?

Merkitykset

Vastaus:

helsinkirn.


Lisää vastaus

Vastaaja: user143786996

Aiemmat vastaukset

Viite.

kuvamateriaalia

Liittyvät vastaukset

Mikä on referenssi kuva?
Mikä on referenssi?

Liittyvät kysymykset

Mitä referenssi tarkoittaa ?
Mitä tarkoittaa referenssi kuva?
Mitä tarkoitaa referenssi?