Mitä tarkoittaa resistenssi?

Merkitykset

Vastaus:

vastustaa esim antibiottia


Lisää vastaus

Vastaaja: user159341281