Mitä tarkoittaa tekstin konteksti?

Merkitykset

Vastaus:

Asiayhteys tai viitekehys, jossa jotain ilmiötä tarkastellaan. Jos tekstin osa irroitetaan kontekstistaan, sen merkitys ja tulkinta voi muuttua. Esimerkiksi tieliikenteestä puhuttaessa (tieliikenteen kontekstissa) voidaan väittää, että 100 km/h on suuri nopeus. Jos väite siirretään ilmailuun, se ei enää pidä paikkaansa uudessa kontekstissa - nopeus on niin hidas, että lentokone ei pysy enää ilmassa.


Lisää vastaus

Vastaaja: user1455696952

Liittyvät vastaukset

Miten konteksti näkyy tekstissä?
Mikä on tekstin sommittelu?
Mikä näppäimistössä se nappi jota painaessa voi kirjoittaa jo kirjoitetun tekstin pääle?

Liittyvät kysymykset

Mitä tarkoittaa tekstin rakenne?
Mitä tarkoittaa tekstin analyysi?
Mitä tarkoittaa konteksti puhuttaessa musiikista?
Mitåä tarkoittaa arkielämän konteksti?
Mitä tarkoittaa konteksti?
Mitä tarkoittaa tekstin esiintymisympäristö?