Mitä tarkoittaa terhakas?

Merkitykset

Vastaus:

Ihmisestä puhuttaessa terhakas eli terhakka on reipas, energinen, aktiivinen.


Lisää vastaus

Vastaaja: user1316893895