Mitä tarkoittaa tuhnuinen?

Merkitykset

Vastaus:

Madaltunut vireys, mieliala madaltunut hunompaan asioiden väliseen ymmärtämiskykyyn - olo väsyneen tuntuinen.


Paranna vastausta

Vastaaja: user1637160580

Liittyvät aiheet

tuhnuinen