Mitä tarkoittaa työhyvinvointi?

Merkitykset

Vastaus:

Työhyvinvointi tarkoittaa työntekijöiden hyvinvointia, viihtyvyyttä, turvallisuutta ja jaksamista työpaikalla.
Työhyvinvointi koostuu monesta tekijästä:
- työntekijän terveydestä
- työntekijän jaksamisesta
- työpaikan turvallisuudesta
- hyvästä työn hallinnasta
- työilmapiiristä ja
- johtamisesta
http://www.stm.fi/tyosuojelu/tyohyvinvointi


Lisää vastaus

Liittyvät aiheet

työhyvinvointi