Mitä tarkoittaa viesti?

Merkitykset

Vastaus:

Ihmiseltä tai eläimeltä toiselle (tai toisille) tarkoitettu sanallinen tai sanaton esitys, jonka tarkoitus on välittää jotain informaatiota. Sanattomia viestejä ovat esim. ilmeet ja eleet.


Lisää vastaus

Liittyvät kysymykset

Mikä se viesti on?
Onko nopeampi kuin tavallinen viesti?
Mitä tarkoittaa minä-viesti?

Liittyvät aiheet

viesti (viestintä)