Mitä tarkoittavat nettikeskusteluissa, chateteissa ja tekstiviesteillä käytettävät lyhenteet ROFL, ISMO ja ASAP?

Vastaus:

ROFL=Rolling On FLoor=kieriskelen lattialla
IMO=In My Opinion=minun mielestäni
ASAP=As Soon As Possible=niin pian kuin mahdollista


Lisää vastaus

Vastaaja: user1049642715