Miten karboksyylihapot eroavat suola- tai rikkihaposta?

Vastaus:

Karboksyylihapot ovat paljon laimeampia kuin rikki- tai suolahapot.
Lähde: Wikipedia


Lisää vastaus

Vastaaja: user1049642715