Miten postmodernismi ja synkretismi eroavat toisistaan?

Vastaus:

Kun ymmärtää ettei muista viimeisistä 44 vuodesta h***n v*****kaan


Lisää vastaus

Vastaaja: user749794681

Liittyvät aiheet

synkretismi