Miten turvetta muodostuu?

Vastaus:

Maatuu kuolleista kasvin osista kosteissa olosuhteissa


Paranna vastausta

Vastaaja: user1483631488

Liittyvät vastaukset

Mikä muodostuu 60 hiiliatomista?
Mistä hiilivedyistä nestekaasu muodostuu?
Mitä yhdisteitä hiilivetyjen palaessa muodostuu?

Liittyvät kysymykset

Miten metallioksiddi muodostuu?
Mitä muodostuu pentaanihapon ja butanolin välisessä reaktiossa?
Muodostuu vesireiteiltä, keskusjärvestä ja lukujoesta?
Mikä sana muodostuu kirjaimista l,a,i,s,k,e ? Tai 2 sanaa 5 ja 6 kirjaiminen ?
Mikä sana muodostuu t e t k i ö i ?
Miten metallioksidi muodostuu?