Mitkä ovat KAIKKI sanaluokat?

Sanat

Vastaus:

Sex


Lisää vastaus

Vastaaja: user2053185820

Aiemmat vastaukset

Verbit, substantiivit, adjektiivit, numeraalit, pronominit, partikkelit, adpositiot ja adverbit. Partikkeli jaetaan vielä konjunktioihin ja interjektoihin ja adpositiot jaetaan prepositioihin ja postpositioihin.