Montako tuntia 68vuotias on elänyt?

Vastaus:

1952


Lisää vastaus

Vastaaja: user1188680390

Aiemmat vastaukset

Täytyy tietää syntymävuosi, koska karkausvuodet vaikuttavat elettyyn aikaan.