Montako tuntia 68vuotias on elänyt?

Vastaus:

81818


Lisää vastaus

Vastaaja: user415174437

Aiemmat vastaukset

1952

Täytyy tietää syntymävuosi, koska karkausvuodet vaikuttavat elettyyn aikaan.