Sana jossa on e ja o viimeisenä?

Sanat

Vastaus:

ENSIHOITO: Enihoidolla tarkoitetaan hotEnsihoito tarkoittaa ammattihenkilöstön
(ambulanssihenkilökunta)
potilaalle hoitolaitoksen ulkopuolella antamaa hengenpelastavaa tai vamman pahenemista estävää hoitoa
. Ensihoitajat antavat ensihoitoa sairaalan ulkopuolella potilaan kotona tai onnettomuuspaikoilla. Ensiavusta
Ja Läheskään jokaista potilasta EI enää lähdetä kuljettamaan ambulanssilla sairaalaan, jos hälytys kohteessa potilaiden hoito ei ole mahdollista
, potilaille pyritään valitsemaan tarkoituksenmukaisin hoitopaikka jo kohtaamispaikalla. Jatkohoitoon potilaat menevät omalla autolla tai taksilla.


Lisää vastaus

Vastaaja: user614229927

Aiemmat vastaukset

Euro, Espoo,