SpO2 99 hi?

Vastaus:

HAPPISATURAATIOLLA eli HAPPIKYLLÄSTEISYYDELLÄ tarkoitetaan kudoksen happipitoisuuden suhdetta sen suurimpaan mahdolliseen arvoon. Useimmiten termillä viitataan
erityisesti valtimoveren happisaturaatioon eli siihen, kuinka suuri osuus veren hemoglobiinimolekyylien sitoutumiskohdista on happimolekyylin miehittämä.


Lisää vastaus

Vastaaja: user131106125