Suomen kielen sanat c?

Sanat, Suomi

Vastaus:

kumarreksi tuteskenteleentu vaisehk ollaismaisekkuudellisennes kenteluttelemattomam muuksissans akaankopahanPitkä sana suomen kielessä on esimerkiksi peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (35 kirjainta). Jos taivuttaminen sallitaan, pidempiäkin reaalisia sanoja voidaan muodostaa. Johdosten ja liitepartikkeleiden salliminen pidentää pisintä mahdollista sanaa entisestään sanan reaalisen käytettävyyden laskiessa. Suomen kielessä käytetään vapaata yhdyssanamuodostusta: uusia sanoja voidaan muodostaa tarpeen mukaan vaikka kesken keskustelun. Tämä antaa mahdollisuuden yhdistää substantiiveja peräkkäin loputtomasti rikkomatta kielioppisääntöjä.
Jos keinotekoiset konstruktiot sallitaan, liitepartikkeleiden ja taivutusmuotojen yhdistely mahdolli den muodostaa hyvinkin p itkiä sanoja. Pisimpänä näin muodostettuna sanana voidaan pitää Artturi Kanniston muodostamaa sanaa kumarreksituteskentel ntuvaisehkollaismaisekkuudellisenneskenteluttelemattomammuuksissansakaankopahan (102 kirjain ta). Aikoinaan e räässä pitkien sanojen muodostamiskilpailuissa, jossa yhdyssanoja ei hy vä s uttamattoman yhdyssanajättiläisen lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas (61 kirjainta), mutta eräs ydinvoimalan osa, atomiydinenergiareaktorigeneraattorilauhduttajaturbiiniratasvaihde (66 kirjainta) on vieläkin pidempi.


Lisää vastaus

Vastaaja: user646478036