Tämä ihminen on vain yksi esimerkki, mihin laitoshoidon alasajo ja avohoidon heikko laatu voivat johtaa. Surullista.?

Vastaus:

Pitäisi kieltää pääsy internetiin kokonaan


Lisää vastaus

Vastaaja: user617409221