Tämän kaltainen vai tämänkaltainen?

Vastaus:

Tämän kal tainen


Lisää vastaus

Vastaaja: user1835632337

Aiemmat vastaukset

Tämän kaltainen

Tämänkaltainen