Utbildningsdirektör sökes tillUtbildningsdirektör sökes tillUtbildningsdirektör sökes tillUtbildningsdirektör sökes tillUtbildningsdirektör sökes till?

Vastaus:

Personal vid utbildningskontoret. Utbildningskontorets medarbetare består av flera olika funktioner som stöttar för- och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning med stöd och service, strategisk planering, utveckling och utvärdering, kommunikation, ekonomi- och personalfrågor.


Lisää vastaus

Vastaaja: user1970192102

Aiemmat vastaukset

jag vet inte ååå