Mitä tarkoittaa mikä on asiakas?

Merkitykset, Merkitykset

Vastaus:

ASIAKAS ON HENKILÖ, JOKA OSTAA TUOTTEEN TAI PALVELUN SEKÄ SUORITTAA SOPIMUKSEN MUKAISEN MAKSUN. Maksu voidaan suorittaa rahamääräisenä tai tuotteina tai palveluina, riippuen sopimuksesta.
ASIAKKAAN LUOKITTELU
Asiakas voi olla suora, epäsuora, sisäinen tai ulkoinen.
Suora asiakas toimii suoraan yrityksen tai yksityishenkilön kanssa. Yksinkertaisin tapaus on tuotteen tai palvelun tilaaja.
Epäsuora asiakas käyttää tuotetta tai palvelua, vaikkei ole suorassa yhteydessä toimittajan kanssa. Tuote voidaan myydä asiakkaalle tukku- tai vähittäisliikkeen kautta. Vaikka asiakas olisi epäsuora, asiakkaan mielipide täytyy ottaa huomioon. Menekki kuihtuu erittäin nopeasti, jos ainoastaan tukun tyytyväisyydestä ollaan kiinnostuneita.
Ulkoinen asiakas on yrityksen ulkopuolelta suora tai epäsuora asiakas.
Sisäinen asiakas on yrityksen sisällä. Varsinkin suuremmissa yrityksissä yritys on jaettu tulosyksiköihin, jotka ostavat toisiltaan palveluita: esimerkiksi markkinointi ostaa IT-osastolta tietokoneet ja verkkoyhteydet.
Lähde wikipedia Asiakas.


Lisää vastaus

Vastaaja: user1627053671

Liittyvät kysymykset

Onko varas asiakas?
Mikä on asiakas ryhmä?
Suite asiakas laivalla?
Selvitä,mitä tarkoitetään käsitteellä sisäinen asiakas?

Liittyvät aiheet

mikä on asiakas